Pribatutasun ataria
DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA

IKERLAN S. COOP. (aurrerantzean, “IKERLAN”) erabiltzaileen pribatutasuna eta datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna errespetatzen ditu, Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz. horretarako, emandako datu pertsonalak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu ditu, teknologiaren egoera, datuen izaera eta arriskuak kontuan hartuta.

IKERLANek, zure informazio pertsonala edo harreman profesionala erabiltzeak eta informazio hori kudeatzeko moduak zuretzat duen garrantziaz jabetuta, pribatutasun-atari hau www.ikerlan.es jarri du zure eskura web orriaren bidez, zure datu pertsonalak nola tratatzen ditugun eta zure pribatutasuna eta ematen diguzun informazioa xehetasunez jakinarazteko.

Ondoren, eskura dituzu egiten ditugun tratamenduekin lotutako datuak babesteko politikak. Horietako bakoitzaren gainean klik egin dezakezu edukia kontsultatzeko:

BIDEOZAINTZAKO PRIBATUTASUN-POLITIKA

1. TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Erakundearen izena: IKERLAN, S. Coop. (IKERLAN, hemendik aurrera)

IFZ: F20079828

Erakundearen helbidea: José María Arizmendiarrieta pasealekua, 2 – 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)

Telefonoa: 943 712 400

Posta elektronikoagestiondatos@ikerlan.es

2. TRATAMENDUAREN HELBURUA

Tratamenduaren helburua pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzea da. 

3. TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA

Datuak tratatzeko legezko oinarria da interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiliz egindako eginkizun bat betetzea, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluaren arabera.

4. NAZIOARTEKO LAGAPEN ETA TRANSFERENTZIEN HARTZAILEAK

Zure datuak legez ezarritako betebeharrak konplitu behar diren erakunde publiko edo pribatuei jakinarazten ahalko zaizkie.

Era berean, tratamendu honen xede diren datu pertsonalak segurtasun-enpresak tratatu ditzake. Enpresa horrek datuak IKERLANen kontura tratatuko ditu, eta haren jarraibideak beteko dituzte.

Ez da aurreikusten datu pertsonalen nazioarteko transferentziarik Europar Batasunetik kanpoko hirugarren herrialdeetara.

5. DATU PERTSONALAK GORDETZEA

Datuak bildu eta gehienez ere hilabeteko epean ezabatuko dira, salbu eta pertsonen, ondasunen edo instalazioen osotasunaren aurkako egintzak direla frogatzeko gorde behar direnean. Kasu horretan, irudiak agintari eskudunaren esku jarriko dira, gehienez ere grabazioaren berri izan eta hirurogeita hamabi orduko epean.

6. INTERESDUNEN ESKUBIDEAK

Edonork du eskubidea berari dagozkion datu pertsonalak dauden ala ez jakiteko.

Gainera, interesdun guztiek eskubide hauek dituzte:

-Zure datu pertsonaletara sartzeko eskubidea: datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez jakitzeko izango duzue, eta, kasu horretan, datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea.

-Datuak zuzentzeko eskatzea: datu okerrak zuzentzeko eskubidea izango dute, eta osatu gabe dauden datu pertsonalak osatzekoa.

-Datuak ezabatzeko eskatzea: datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea izango dute, bildu ziren xedeetarako beharrezkoak ez direnean, besteak beste.

-Tratamendua mugatzeko eskatzea: egoera jakin batzuetan eskubidea izango dute beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko, eta jakinaraziko da erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ezingo direla tratatu.

-Tratamenduaren aurka egitea: edozein unetan, egoera jakin batzuetan eta beren egoera bereziarekin lotutako arrazoiak direla eta, beren datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea izango dute. Datuak tratatzeari utziko zaio, salbu eta premiazko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazioak egiteko edo defendatzeko beharrezkoa denean.

-Datuen eramangarritasuna: eskubidea izango dute dagozkien datu pertsonalak formatu egituratu batean jasotzeko, erabilera arruntekoak eta irakurketa mekanikokoak, eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko.

Noiz erantzungo diogu zure eskaerari?

IKERLANetik ahalik eta azkarren erantzungo zaie eskaera guztiei, eskaera jaso eta gehienez ere hilabeteko epean. Kasu batzuetan, eskaeraren konplexutasunaren eta eskaera-kopuruaren arabera, erantzuna beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, baina IKERLANek luzapen horren berri emango dizu beti lehenengo hilabetearen barruan.

Nola balia ditzakezu zur eskubideak?

Arestian azaldutako eskubideetako edozein eskatzeko, interesdunak harremanetan jarri behar du datuen arduradunarekin, helbide elektroniko honen bidez: gestiondatos@ikerlan.es

Erreklamazioak aurkez daitezke?

Bai. Eskubideak erabiltzean gogobetetasunik lortu ez bada, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da Datuak Babesteko Kontroleko Agintaritzari, kasu honetan Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.

SARBIDE-KONTROLAREN PRIBATUTASUN-POLITIKA (BISITAK)

1. TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Erakundearen izena: IKERLAN, S. Coop. (IKERLAN, hemendik aurrera)

IFZ: F20079828

Erakundearen helbidea: José María Arizmendiarrieta pasealekua, 2 – 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)

Telefonoa: 943 712 400

Posta elektronikoa: gestiondatos@ikerlan.es

2. TRATAMENDUAREN HELBURUA

Tratamenduaren helburua pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna bermatzea da.

Eskatzen diren datu pertsonal guztiak beharrezkoak dira instalazioetan sartu ahal izateko.

3. TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA

Datuak tratatzeko legezko oinarria hau da: interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean egiten den misioa betetzea, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) artikuluaren arabera.

4. NAZIOARTEKO LAGAPEN ETA TRANSFERENTZIEN HARTZAILEAK

Zure datuak legez ezarritako betebeharrak konplitu behar diren erakunde publiko edo pribatuei jakinarazten ahalko zaizkie.

Era berean, tratamendu honen xede diren datu pertsonalak sarbideen kontrola egiteko beharrezkoak diren kanpoko hornitzaileek ere erabil ditzakete. Horiek IKERLANen kontura tratatuko dituzte datuak, eta haren jarraibideei jarraituko diete.

Ez da aurreikusten datu pertsonalen nazioarteko transferentziarik Europar Batasunetik kanpoko hirugarren herrialdeetara.

5. DATU PERTSONALAK GORDETZEA

Emandako datu pertsonalak hilabete batez gordeko dira, jasotzen direnetik hasita, eta datuen tratamendutik erator litezkeen erantzukizunen preskripzio-aldietan.

6. DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS

Edonork du eskubidea berari dagozkion datu pertsonalak dauden ala ez jakiteko.

Gainera, interesdun guztiek eskubide hauek dituzte:

-Zure datu pertsonaletara sartzeko eskubidea: datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez jakitzeko izango duzue, eta, kasu horretan, datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea.

-Datuak zuzentzeko eskatzea: datu okerrak zuzentzeko eskubidea izango dute, eta osatu gabe dauden datu pertsonalak osatzekoa.

-Datuak ezabatzeko eskatzea: datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea izango dute, bildu ziren xedeetarako beharrezkoak ez direnean, besteak beste.

-Tratamendua mugatzeko eskatzea: egoera jakin batzuetan eskubidea izango dute beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko, eta jakinaraziko da erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ezingo direla tratatu.

-Tratamenduaren aurka egitea: edozein unetan, egoera jakin batzuetan eta beren egoera bereziarekin lotutako arrazoiak direla eta, beren datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea izango dute. Datuak tratatzeari utziko zaio, salbu eta premiazko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazioak egiteko edo defendatzeko beharrezkoa denean.

-Datuen eramangarritasuna: eskubidea izango dute dagozkien datu pertsonalak formatu egituratu batean jasotzeko, erabilera arruntekoak eta irakurketa mekanikokoak, eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko.

Noiz erantzungo diogu zure eskaerari?

IKERLANetik ahalik eta azkarren erantzungo zaie eskaera guztiei, eskaera jaso eta gehienez ere hilabeteko epean. Kasu batzuetan, eskaeraren konplexutasunaren eta eskaera-kopuruaren arabera, erantzuna beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, baina IKERLANek luzapen horren berri emango dizu beti lehenengo hilabetearen barruan.

Nola balia ditzakezu zur eskubideak?

Arestian azaldutako eskubideetako edozein eskatzeko, interesdunak harremanetan jarri behar du datuen arduradunarekin, helbide elektroniko honen bidez: gestiondatos@ikerlan.es

Erreklamazioak aurkez daitezke?

Bai. Eskubideak erabiltzean gogobetetasunik lortu ez bada, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da Datuak Babesteko Kontroleko Agintaritzari, kasu honetan Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.

WEBGUNEKO KONTSULTEN PRIBATUTASUN-POLITIKA

1. TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Erakundearen izena: IKERLAN, S. Coop. (IKERLAN, hemendik aurrera)

IFZ: F20079828

Erakundearen helbidea: José María Arizmendiarrieta pasealekua, 2 – 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)

Telefonoa: 943 712 400

Posta elektronikoa: gestiondatos@ikerlan.es

2. TRATAMENDUAREN HELBURUA

Datu pertsonalak IKERLANen webgunearen bidez egiten diren kontsultak kudeatzeko tratatzen dira.

3. TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA

Helburu horretarako legitimazio-oinarria IKERLANen interes legitimo nagusia da erabiltzaileek web orriaren bidez zuzendutako kontsultei erantzutea, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikuluarekin bat etorriz.

4. LAGAPEN ETA TRANSFERENTZIEN HARTZAILEAK

Datu pertsonalak legez ezarritako betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren erakunde publiko edo pribatuei jakinarazi ahal izango zaizkie.

Ez dago aurreikusita datu pertsonalen nazioarteko transferentziarik egitea Europar Batasunetik kanpoko hirugarren herrialdeei.

5. DATU PERTSONALAK GORDETZEA

Kontsultei eta/edo eskaerei buruzko datuak aldizka ezabatuko dira, eta, nolanahi ere, urtero berrikusi eta ezabatuko dira.

6. INTERESDUNEN ESKUBIDEAK

Edonork du eskubidea berari dagozkion datu pertsonalak dauden ala ez jakiteko.

Gainera, interesdun guztiek eskubide hauek dituzte:

-Zure datu pertsonaletara sartzeko eskubidea: datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez jakitzeko izango duzue, eta, kasu horretan, datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea.

-Datuak zuzentzeko eskatzea: datu okerrak zuzentzeko eskubidea izango dute, eta osatu gabe dauden datu pertsonalak osatzekoa.

-Datuak ezabatzeko eskatzea: datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea izango dute, bildu ziren xedeetarako beharrezkoak ez direnean, besteak beste.

-Tratamendua mugatzeko eskatzea: egoera jakin batzuetan eskubidea izango dute beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko, eta jakinaraziko da erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ezingo direla tratatu.

-Tratamenduaren aurka egitea: edozein unetan, egoera jakin batzuetan eta beren egoera bereziarekin lotutako arrazoiak direla eta, beren datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea izango dute. Datuak tratatzeari utziko zaio, salbu eta premiazko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazioak egiteko edo defendatzeko beharrezkoa denean.

-Datuen eramangarritasuna: eskubidea izango dute dagozkien datu pertsonalak formatu egituratu batean jasotzeko, erabilera arruntekoak eta irakurketa mekanikokoak, eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko.

Noiz erantzungo diogu zure eskaerari?

IKERLANetik ahalik eta azkarren erantzungo zaie eskaera guztiei, eskaera jaso eta gehienez ere hilabeteko epean. Kasu batzuetan, eskaeraren konplexutasunaren eta eskaera-kopuruaren arabera, erantzuna beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, baina IKERLANek luzapen horren berri emango dizu beti lehenengo hilabetearen barruan.

Nola balia ditzakezu zur eskubideak?

Arestian azaldutako eskubideetako edozein eskatzeko, interesdunak harremanetan jarri behar du datuen arduradunarekin, helbide elektroniko honen bidez: gestiondatos@ikerlan.es

Erreklamazioak aurkez daitezke?

Bai. Eskubideak erabiltzean gogobetetasunik lortu ez bada, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da Datuak Babesteko Kontroleko Agintaritzari, kasu honetan Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.

JARDUNALDIEN PRIBATUTASUN-POLITIKA

1. Tratamenduaren arduraduna

Erakundearen izena: IKERLAN, S. Coop. (IKERLAN, hemendik aurrera)

IFZ: F20079828

Erakundearen helbidea: José María Arizmendiarrieta pasealekua, 2 – 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)

Telefonoa: 943 712 400

Posta elektronikoagestiondatos@ikerlan.es

2. Tratamenduaren helburua

IKERLANek antolatutako jardunaldi, azoka, ekitaldi edo jardueretan parte hartzen dutenak kudeatzeko egiten da tratamendua. Halaber, datuak erabiliko dira jardunaldi edo ekitaldiarekin lotutako jarduera interesgarriei buruzko informazioa bidaltzeko eta IKERLANen gaurkotasun osoarekin berripapera bidaltzeko, aldez aurretik baimena eman badigu.

Gainera, jardunaldian zehar, argazkiak edo grabazioak egin daitezke, gero zabaltzeko (IKERLANen intranetaren bidez, berripaperaren bidez, web orriaren bidez...), IKERLANen egindako ekitaldien berri emateko bakarrik.

Formularioan eskatzen ditugun datu pertsonal guztiak beharrezkoak dira jardunaldian parte hartzeko.

Jardunaldia egin daiteke berripapera jasotzeko baimenik eman gabe edota argazkiak edo bideoak zabaltzeko baimenik eman gabe.

3. Tratamenduaren legitimazioa

Ekitaldian parte hartzeko legitimazio-oinarria kontratua egikaritzea da, DBEOren 6.1.b) artikuluaren arabera.

Lanaldiarekin edo ekitaldiarekin lotutako beste jarduera interesgarri batzuei buruzko informazioa bidaltzeko legitimazio-oinarria Ikerlanen interes legitimoa da, DBEOren 6.1.f) artikuluaren arabera.

Berripapera bidaltzeko eta zure irudia jaso eta zabaltzeko legitimazio-oinarria da onarpen-laukien bidez jasotako baimena, DBEOren 6.1.a) artikuluaren arabera.

Interesdunak ez badu baimenik ematen irudiak tratatzeko edo berripaperak bidaltzeko, ez du esan nahi egun horretara joateari uko egiten dionik.

4. Lagapen eta transferentzien hartzaileak

Lanaldian izena emateak ez dakar datuak lagatzea, legez ezarritako betebeharrak betetzeko beharrezkoa denean izan ezik.

Hala ere, komunikazioak Mailchimp hornitzailearen bidez bidaltzen dira. Beraz, datuak AEBetako Mailchimp (email marketing hornitzailea) zerbitzarietan daude kokatuta. Mailchimp-ek Europako Batzordeak 2021eko ekainaren 4ko kontratu-klausulak gehitzen ditu datuak prozesatzeko eranskinean..

Halaber, jardunaldian edo ekitaldian lortutako irudiak Ikerlanen komunikazio-kanal publikoen bidez zabalduko dira, hala nola sare sozialen bidez, web-orriaren bidez, etab.

5. Datu pertsonalak gordetzea 

Bildu ziren helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, bai eta xede horretatik eta datuen tratamendutik sor litezkeen erantzukizunak zehazteko ere, edo datuak ezabatzea edo ezereztea eskatzen den arte. Berripapera bidaltzea onartu baduzu, zure datuak zure baimena baliogabetu arte gordeko dira.

6. Interesdunen eskubideak

Edonork du eskubidea berari dagozkion datu pertsonalak dauden ala ez jakiteko.

Gainera, interesdun guztiek eskubide hauek dituzte:

-Zure datu pertsonaletara sartzeko eskubidea: datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez jakitzeko izango duzue, eta, kasu horretan, datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea.

-Datuak zuzentzeko eskatzea: datu okerrak zuzentzeko eskubidea izango dute, eta osatu gabe dauden datu pertsonalak osatzekoa.

-Datuak ezabatzeko eskatzea: datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea izango dute, bildu ziren xedeetarako beharrezkoak ez direnean, besteak beste.

-Tratamendua mugatzeko eskatzea: egoera jakin batzuetan eskubidea izango dute beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko, eta jakinaraziko da erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ezingo direla tratatu.

-Tratamenduaren aurka egitea: edozein unetan, egoera jakin batzuetan eta beren egoera bereziarekin lotutako arrazoiak direla eta, beren datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea izango dute. Datuak tratatzeari utziko zaio, salbu eta premiazko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazioak egiteko edo defendatzeko beharrezkoa denean.

-Datuen eramangarritasuna: eskubidea izango dute dagozkien datu pertsonalak formatu egituratu batean jasotzeko, erabilera arruntekoak eta irakurketa mekanikokoak, eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko.

Noiz erantzungo diogu zure eskaerari?

IKERLANetik ahalik eta azkarren erantzungo zaie eskaera guztiei, eskaera jaso eta gehienez ere hilabeteko epean. Kasu batzuetan, eskaeraren konplexutasunaren eta eskaera-kopuruaren arabera, erantzuna beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, baina IKERLANek luzapen horren berri emango dizu beti lehenengo hilabetearen barruan.

Nola balia ditzakezu zur eskubideak?

Arestian azaldutako eskubideetako edozein eskatzeko, interesdunak harremanetan jarri behar du datuen arduradunarekin, helbide elektroniko honen bidez: gestiondatos@ikerlan.es

Erreklamazioak aurkez daitezke?

Bai. Eskubideak erabiltzean gogobetetasunik lortu ez bada, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da Datuak Babesteko Kontroleko Agintaritzari, kasu honetan Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.

¿Cuándo podrá retirar su consentimiento?

Tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

¿Cómo puede ejercer sus derechos?

Para solicitar cualquiera de los derechos explicados anteriormente, el interesado debe ponerse en contacto con el responsable de los datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: gestiondatos@ikerlan.es

¿Se pueden presentar reclamaciones?

Sí. Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos puede presentar una reclamación a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos, que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos.

JARDUERAK KOORDINATZEKO PRIBATUTASUN-POLITIKA

1. TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Erakundearen izena: IKERLAN, S. Coop. (IKERLAN, hemendik aurrera)

IFZ: F20079828

Erakundearen helbidea: José María Arizmendiarrieta pasealekua, 2 – 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)

Telefonoa: 943 712 400

Posta elektronikoagestiondatos@ikerlan.es

2. TRATAMENDUAREN HELBURUA

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua da azpikontratetako kanpoko langileei zuzendutako jarduerak koordinatzeko prozedura ziurtatzea.

3. TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA

Datuak tratatzeko legezko oinarria laneko arriskuen prebentzioaren arloko legezko betebeharrak betetzea da: 171/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua garatzen duena enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez.

4. NAZIOARTEKO LAGAPEN ETA TRANSFERENTZIEN HARTZAILEAK

Datu pertsonalak legez ezarritako betebeharrak konplitu behar diren erakunde publiko edo pribatuei jakinarazi ahal izango zaizkie, bai eta jardueren koordinazioari laguntzeko behar diren kanpoko hornitzaileei ere.

Ez da aurreikusten datu pertsonalen nazioarteko transferentziarik Europar Batasunetik kanpoko hirugarren herrialdeetara.

5. DATU PERTSONALAK GORDETZEA

Bildu ziren helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta datuen tratamendutik erator litezkeen erantzukizunen preskripzio-aldietan ere bai.

6. INTERESDUNEN ESKUBIDEAK

Edozein pertsonak eskubidea du IKERLANen berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez jakiteko.

Gainera, interesdun guztiek eskubide hauek dituzte:

-Zure datu pertsonaletara sartzeko eskubidea: datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez jakitzeko izango duzue, eta, kasu horretan, datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea.

-Datuak zuzentzeko eskatzea: datu okerrak zuzentzeko eskubidea izango dute, eta osatu gabe dauden datu pertsonalak osatzekoa.

-Datuak ezabatzeko eskatzea: datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea izango dute, bildu ziren xedeetarako beharrezkoak ez direnean, besteak beste.

-Tratamendua mugatzeko eskatzea: egoera jakin batzuetan eskubidea izango dute beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko, eta jakinaraziko da erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ezingo direla tratatu.

-Tratamenduaren aurka egitea: edozein unetan, egoera jakin batzuetan eta beren egoera bereziarekin lotutako arrazoiak direla eta, beren datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea izango dute. Datuak tratatzeari utziko zaio, salbu eta premiazko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazioak egiteko edo defendatzeko beharrezkoa denean.

-Datuen eramangarritasuna: eskubidea izango dute dagozkien datu pertsonalak formatu egituratu batean jasotzeko, erabilera arruntekoak eta irakurketa mekanikokoak, eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko.

Noiz erantzungo diogu zure eskaerari?

IKERLANetik ahalik eta azkarren erantzungo zaie eskaera guztiei, eskaera jaso eta gehienez ere hilabeteko epean. Kasu batzuetan, eskaeraren konplexutasunaren eta eskaera-kopuruaren arabera, erantzuna beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, baina IKERLANek luzapen horren berri emango dizu beti lehenengo hilabetearen barruan.

Nola balia ditzakezu zur eskubideak?

Arestian azaldutako eskubideetako edozein eskatzeko, interesdunak harremanetan jarri behar du datuen arduradunarekin, helbide elektroniko honen bidez: gestiondatos@ikerlan.es

Erreklamazioak aurkez daitezke?

Bai. Eskubideak erabiltzean gogobetetasunik lortu ez bada, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da Datuak Babesteko Kontroleko Agintaritzari, kasu honetan Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.

KONTAKTUEN PRIBATUTASUN-POLITIKA

1. TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Erakundearen izena: IKERLAN, S. Coop. (IKERLAN, hemendik aurrera)

IFZ: F20079828

Erakundearen helbidea: José María Arizmendiarrieta pasealekua, 2 – 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)

Telefonoa: 943 712 400

Posta elektronikoagestiondatos@ikerlan.es

2. TRATAMENDUAREN HELBURUA

IKERLANen kontaktuek eman ditzaketen datu pertsonalak sektore publiko eta pribatuarekin lotura duten IKERLANentzat interesgarriak diren pertsonekin komunikazioak kudeatzeko tratatuko dira.  

3. TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikuluaren eta Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren 19. artikuluaren arabera, tratamendua beharrezkoa da IKERLANen legezko interesak betetzeko. 

4. NAZIOARTEKO LAGAPEN ETA TRANSFERENTZIEN HARTZAILEAK

Zure datuak legez ezarritako betebeharrak konplitu behar diren erakunde publiko edo pribatuei jakinarazten ahalko zaizkie. 

Ez da aurreikusten datu pertsonalen nazioarteko transferentziarik Europar Batasunetik kanpoko hirugarren herrialdeetara.

5. DATU PERTSONALAK GORDETZEA

IKERLANen kontaktuei buruzko datu pertsonalak gorde egingo dira interesdunak datu-tratamendu horri uko egiten diola edo baja ematen diola adierazi arte, bai eta ordezkatzen duen erakunde publiko edo pribatuaren kargu publikoaren edo ordezkariaren izaera aldatzen dela jakin arte ere.

6. INTERESDUNEN ESKUBIDEAK

Edonork du eskubidea berari dagozkion datu pertsonalak dauden ala ez jakiteko.

Gainera, interesdun guztiek eskubide hauek dituzte:

-Zure datu pertsonaletara sartzeko eskubidea: datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez jakitzeko izango duzue, eta, kasu horretan, datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea.

-Datuak zuzentzeko eskatzea: datu okerrak zuzentzeko eskubidea izango dute, eta osatu gabe dauden datu pertsonalak osatzekoa.

-Datuak ezabatzeko eskatzea: datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea izango dute, bildu ziren xedeetarako beharrezkoak ez direnean, besteak beste.

-Tratamendua mugatzeko eskatzea: egoera jakin batzuetan eskubidea izango dute beren datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko, eta jakinaraziko da erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ezingo direla tratatu.

-Tratamenduaren aurka egitea: edozein unetan, egoera jakin batzuetan eta beren egoera bereziarekin lotutako arrazoiak direla eta, beren datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea izango dute. Datuak tratatzeari utziko zaio, salbu eta premiazko arrazoi legitimoengatik edo erreklamazioak egiteko edo defendatzeko beharrezkoa denean.

-Datuen eramangarritasuna: eskubidea izango dute dagozkien datu pertsonalak formatu egituratu batean jasotzeko, erabilera arruntekoak eta irakurketa mekanikokoak, eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko.

Noiz erantzungo diogu zure eskaerari?

IKERLANetik ahalik eta azkarren erantzungo zaie eskaera guztiei, eskaera jaso eta gehienez ere hilabeteko epean. Kasu batzuetan, eskaeraren konplexutasunaren eta eskaera-kopuruaren arabera, erantzuna beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, baina IKERLANek luzapen horren berri emango dizu beti lehenengo hilabetearen barruan.

Nola balia ditzakezu zur eskubideak?

Arestian azaldutako eskubideetako edozein eskatzeko, interesdunak harremanetan jarri behar du datuen arduradunarekin, helbide elektroniko honen bidez: gestiondatos@ikerlan.es

Erreklamazioak aurkez daitezke?

Bai. Eskubideak erabiltzean gogobetetasunik lortu ez bada, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da Datuak Babesteko Kontroleko Agintaritzari, kasu honetan Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.

¿Breadcumb al principio?
Desactivado