Legezko Oharra
LEGEZKO OHARRA ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

IKERLAN S. COOP. Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritako baldintzak betetzen ditu, eta, horretarako, Legezko Ohar hau sortu du:
Webgunea erabiltzeak webgunearen erabiltzaile izaera ematen du, eta berekin dakar Legezko Ohar honetan jasotako xedapen guztiak erabat eta inolako erreserbarik gabe onartzea. Beraz, erabiltzaileak arretaz irakurri behar du Legezko Ohar hau, web orria erabili nahi duen bakoitzean; izan ere, Legezko Ohar honetan jasotako erabilera-baldintzek aldaketak izan ditzakete.


INFORMAZIO OROKORRA:

Erakundearen izena: IKERLAN, S. Coop. (IKERLAN, hemendik aurrera)
Identifikazio fiskaleko zenbakia: F20079828
Erakundearen helbidea: Paseo José María Arizmendiarreta, 2 – 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)
Posta elektronikoa: gestiondatos@ikerlan.es 
Harremanetarako telefonoa: 943 712 400

 

1. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

IKERLAN da www.ikerlan.es web orria osatzen duten elementuen titularra (iturburu-kodea, nabigazio-egitura, datu-basea, edukia eta diseinu grafikoa – menuak, nabigazio-botoiak, testuak, irudiak, testurak, grafikoak, eta abar –), edo, hala badagokio, elementu horiek erabiltzeko baimena du. Beraz, ulertu behar da erabiltzaileari ezin zaizkiola laga horien gaineko ustiapen-eskubideak, jabetza intelektualaren arloan indarrean dagoen araudiak aitortzen dituenak, salbu eta webgunea erabiltzeko behar-beharrezkoak direnak.

Marka erregistratuak: hemen aipatutako enpresen produktu eta izen guztiak beren jabeen marka erregistratuak dira, eta webgunera sartzeak ez du eskubiderik ematen marka, izen komertzial eta/edo zeinu bereizgarri horien gainean.

 

2. WEBGUNEA ERABILTZEKO BALDINTZAK

 • 1. OROKORRA

Erabiltzailea behartuta dago webgunea behar bezala erabiltzera, legearekin eta Legezko Ohar honekin bat etorriz. Erabiltzaileak IKERLANen edo hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galerengatik.

Espresuki debekatuta dago webgunea erabiltzea IKERLANen edo hirugarren batzuen ondasunak edo interesak kaltetzeko, edo beste edozein modutan IKERLANen edo hirugarren batzuen sareak, zerbitzariak eta gainerako ekipo informatikoak (hardwarea) edo produktu eta aplikazio informatikoak (softwarea) gehiegi kargatu, kaltetu edo baliogabetzeko.

 

 • 2. EDUKIAK

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Edukiak legearekin eta Legezko Ohar honekin bat etorriz erabiltzeko, bai eta aplika daitezkeen gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideekin ere. Besterik gabe, erabiltzaileak, indarrean dagoen legeriaren arabera, ezin izango du:

 • Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eskura jartzea, publikoki jakinaraztea, eraldatzea edo aldatzea, salbu eta legeak baimentzen dituen kasuetan edo IKERLANek edo, hala badagokio, ustiapen-eskubideen titulartasuna duenak berariaz baimentzen duenean..
 • Software edo datu-base gisa har daitezkeen edukiak erabilera pribaturako erreproduzitzea edo kopiatzea, jabetza intelektualaren arloan indarrean dagoen legediaren arabera, baita komunikazio publikoa edo hirugarrenen eskura jartzea ere, baldin eta ekintza horiek erabiltzaileak edo hirugarren batek erreproduzitzea eskatzen badute.
 • Web orria osatzen duten eduki guztiak edo zati handi bat ateratzea edo berrerabiltzea, baita IKERLANek erabiltzaileen eskura jartzen dituen datu-baseak ere.

   

 • 3. WEB-ERAKO ESTEKEN SARRERA

Bere web orrietatik webgunera estekak sartu nahi dituen erabiltzaileak ondoren zehazten diren baldintzak bete beharko ditu eta horiek ez ezagutzeak ez ditu legearen ondoriozko erantzukizunak saihestuko:

 • Lotura web orriko orri nagusiarekin bakarrik lotuko da, baina ezin izango da inola ere erreproduzitu (inline estekak, testuen kopia, grafikoak, etab.).
 • Nolanahi ere, debekatuta egongo da, une bakoitzean indarrean dagoen legeria aplikagarriaren arabera, web-era biltzen duten edo edukiak web-etik kanpoko Interneteko helbideen bitartez ikusteko aukera ematen duten frameak edo edozein motatako markoak ezartzea, eta, nolanahi ere, web-etik kanpoko edukiekin batera bistaratzen direnean, era honetan:(ii) konparazio edo imitazio desleialeko ekintza bat izatea; (iii) IKERLANen markaren ospea eta prestigioa aprobetxatzea; edo (iv) indarrean dagoen legeriak debekatzen duen beste edozein modutan.
 • Estekak sartzen duen orritik ez da inolako adierazpen faltsurik, zehaztugabekorik edo okerrik egingo IKERLANi, bere bazkideei, enplegatuei, bezeroei edo ematen dituen zerbitzuen kalitateari buruz.
 • Esteka dagoen orrian ez da inola ere adieraziko IKERLANek esteka sartzeko baimena eman duela edo, bestela, igorlearen zerbitzuak babesten, egiaztatzen edo gainbegiratzen dituela.
 • Debekatuta dago IKERLANen edozein marka izendatzaile, grafiko edo misto edo beste edozein zeinu bereizgarri erabiltzea bidaltzailearen web orrian, legeak baimentzen duen kasuetan edo IKERLANek berariaz baimentzen duenean izan ezik, eta, kasu horietan, klausula honetan ezarritako moduan web orriarekin zuzeneko lotura egitea baimentzen denean.
 • Esteka ezartzen duen orrialdeak leialki bete beharko du legea, eta ezin izango du inolaz ere eduki propioekin edo hirugarrenekin lotu honako hauek: (i) legez kanpokoak, kaltegarriak edo moralaren eta ohitura onen aurkakoak (pornografikoak, bortitzak, arrazistak, etab.); (ii) erabiltzaileari pentsaraz diezaioketenak edo eragin diezaioketenak IKERLANek bidaltzailearen ideiak, adierazpenak edo adierazpenak, zilegiak zein ez-zilegiak, sinatu, babestu, atxiki edo edozein modutan babestu dituela; (iii) egokiak ez izatea edo IKERLANen jarduerarekin bat ez etortzea, bidaltzailearen webgunearen tokia, edukiak eta gaia kontuan hartuta.

 

 • 4. ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA
 • INFORMAZIOARENA

Webgunera sartzeak ez du esan nahi IKERLANek egiaztatu behar duenik haren bidez emandako informazioaren egiazkotasuna, zehaztasuna, egokitasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna.
IKERLANek ez du bere gain hartzen webean emandako informaziotik abiatuta hartutako erabakien erantzukizuna, ez eta webean lortutako informazioa oinarri bakartzat duten jardueren ondorioz erabiltzailearengan edo hirugarren aldeengan eragindako kalte-galerena ere.

 • ZERBITZUAREN KALITATEARENA

Webgunera sartzeak ez du esan nahi IKERLANek birusik, harrik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatu behar duenik. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, informatika-programa kaltegarriak detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea.

IKERLANek ez du bere gain hartzen erabiltzaileek edo hirugarren aldeek web zerbitzua ematen duten bitartean ekipo informatikoetan eragindako kalteen erantzukizuna.

 • ZERBITZUAREN ERABILGARRITASUNARENA

Web-era sartzeko, hirugarrenen zerbitzuak eta hornidurak behar dira, baita telekomunikazio-sareen bidezko garraioa ere, horien fidagarritasuna, kalitatea, jarraitutasuna eta funtzionamendua ez baitagozkio IKERLANi. Beraz, web orriaren bidez ematen diren zerbitzuak eten, bertan behera utzi edo eskuraezinak izan daitezke, web orriaren zerbitzua eman aurretik edo aldi berean.

IKERLANek ez du bere gain hartuko erabiltzaileari eragindako edozein motatako kalte edo galeren erantzukizunik, baldin eta kalte edo galera horiek telekomunikazio-sareetan akatsak edo deskonexioak eragiten badituzte, eta horrek webgunearen zerbitzua etetea, bertan behera uztea  eragiten badu zerbitzua ematen den bitartean edo aldez aurretik.

 • WEBGUNEAREN BIDEZ LOTUTAKO EDUKI ETA ZERBITZUENA

Webgunera sartzeko zerbitzuak estekaketarako gailu teknikoak, direktorioak eta bilaketa-tresnak ditu, erabiltzaileari interneteko beste web-orri batzuetara sartzeko aukera ematen diotenak (aurrerantzean, "estekatutako guneak"). Kasu horietan, IKERLANek bitartekaritza-zerbitzuen emaile gisa jarduten du, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 12ko 34/2002 Legearen ('LSSI') 17. artikuluaren arabera, eta estekatutako guneak emandako edukien eta zerbitzuen erantzule izango da soilik ez-zilegitasunaren berri duen eta esteka behar bezalako arretaz desaktibatu ez duen neurrian.

Estekatutako guneak egoteak ez du esan nahi, inolaz ere, horien arduradunekin edo titularrekin akordiorik dagoenik, ezta IKERLANek emandako adierazpen, eduki edo zerbitzuekin gomendiorik, sustapenik edo identifikaziorik duenik ere.

IKERLANek ez ditu ezagutzen estekatutako guneen edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez du bere gain hartzen estekatutako guneen edukien eta/edo zerbitzuen ez-zilegitasunak, kalitateak, deseguneratzeak, erabilgarritasunak, akatsak eta erabiltezintasunak eragindako kalteen erantzukizunik, ez eta IKERLANi zuzenean egotz dakiokeen beste edozein kalterena ere.

 

 • 5. DATU PERTSONALEN BABESA

Web-orriaren bidez jasotako datu pertsonalak datu pertsonalak babesteari buruzko indarreko araudian (2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorra eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa) ezarritakoaren arabera tratatuko dira. Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo Pribatutasun Atarira.

 

 • 6. SEGURTASUN NEURRIAK

IKERLANek jakinarazten dizu datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea eta baimenik gabe tratatzea edota eskuratzea saihesteko beharrezkoak diren segurtasun-neurri teknikoak eta antolakuntzakoak ezarrita dituela, teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta horien arriskuak kontuan hartuta. Hori guztia, datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudian (Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorra eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa) ezarritakoaren arabera.

 

 • 7. LEGERIA

Legezko ohar hau Espainiako legeriak arautzen du.
 

¿Breadcumb al principio?
Desactivado