BCST-4P3

ITXITAKO PROIEKTUAK
AKRONIMOA ESPEDIENTE ZK. IZENBURUA DIRU LAGUNTZAREN ZENBATEKOA MAILEGUAREN ZENBATEKOA IRAUPENA
CIBERSEGURIDAD EXP2017/00979 Creación y puesta en marcha del Basque Cyber Security Testbed for public private partnership 200.000,00€ 0,00€ 2017
Datos
Creación y puesta en marcha del Basque Cyber Security Testbed for public private partnership
CIBERSEGURIDAD
Subvencion
200000.00
Prestamo
0.00
Cerrado
Activado
Duracion
2017
Expediente
EXP2017/00979